Gümüş Advocatuur

Iedereen krijgt een keer te maken met het arbeidsrecht. Voor alle vragen over rechten en plichten van werkgevers en werknemers kunt u bij ons terecht.

Wij weten hoe gevoelig, complex en dynamisch het arbeidsrecht is. Voor zowel de werknemer als werkgever staan grote belangen op het spel. Bij arbeidsrecht wordt al snel gedacht aan ontslag. Uiteraard gaan veel arbeidsrechtzaken over ontslag, maar het arbeidsrecht is omvangrijker. Het omvat onder meer de volgende onderwerpen:

  • Kan ik onder de concurrentie- en relatiebeding uitkomen?
  • Een ex-werknemer komt de concurrentie- en relatiebeding niet na, wat kan ik ondernemen?
  • Wanneer kan en mag een werkgever loonstop of loonopschorting toepassen?
  • Wat kan ik doen als mijn loon niet meer wordt doorbetaald of niet op tijd wordt uitbetaald? (loonvordering)
  • Wat zijn de voorwaarden bij ontslag (op staande voet), ontbinding, opzegging of beëindiging met wederzijdse goedvinden van de arbeidsovereenkomst? (ontslagrecht)
  • Is de hoogte van de transitievergoeding juist berekend?
  • Onder welke omstandigheden is sprake van werkgever-/werknemersaansprakelijkheid? Op wie kan de schade verhaald worden?


Wij adviseren en begeleiden zowel werkgevers als werknemers bij de beoordeling van de arbeidsvoorwaarden. Uiteraard wegen wij de financiële en emotionele facetten goed tegen elkaar af bij ons dienstverlening en gaan voor het optimale resultaat.

Naam  
E-mail  
Telefoonnummer  
Uw vraag  
Bijlage  
  
  

Arbeidsrecht

Heeft u ook een vraag over het arbeidsrecht of wilt u een procedure starten? Neem gerust contact met ons op.