Gümüş Advocatuur

 

Rechtspraak is menswerk. Naast de deskundigheid en inzet van de advocaat is ook een duidelijke kantoororganisatie nodig om te zorgen dat zaken efficiënt verlopen en de cliënten zo goed mogelijk bijstand krijgen.

 

Wij stellen ons graag aan u voor wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Het kantoor

Gümüs Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht welke geheel en uitsluitend voor rekening en risico van mr. H. Gümüs wordt gedreven. Het kantoor is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 72177402.

 

Er is geen sprake van samenwerkingsverbanden of andere vormen van formele samenwerking met derden.

 

Gümüs Advocatuur heeft oog voor de menselijke maat, is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Wij combineren professionaliteit met flexibiliteit en informele omgangsvormen.

 

De missie van Gümüs Advocatuur is hoogwaardige rechtshulp verlenen tegen een betaalbare prijs waarbij klantgerichtheid voorop staat.

  • Klantgericht; Onze dienstverlening is laagdrempelig. Voor het eerste kennismakingsgesprek (van ongeveer een half uur) brengen wij geen kosten in rekening. Het verplicht u dus tot niets. Daarnaast vragen wij naar de klanttevredenheid en bieden een gratis evaluatiegesprek aan na iedere zaak. Met de uitkomsten hieruit ontwikkelen wij onze dienstverlening verder door.

  • Hoogwaardige rechtshulp; wij hebben er bewust voor gekozen om ons te focussen en te specialiseren.

 

 

Rechtsgebiedenregister

Mw. Mr. H. Gümüs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemeen praktijk (bestuursrecht en burgerlijkrecht);     
  • Arbeidsrecht;
  • Personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, ouderschap en erkenning).

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Zaakwaarneming

De insteek is dat alle zaken worden behandeld door mr. H. Gümüs. In geval van vakantie of langdurige afwezigheid wordt zorggedragen voor goede vervanging. Hiertoe zijn met een aantal advocaten waarnemingsafspraken overgemaakt. Vaste waarnemer van Gümüs Advocatuur is YSE advocatuur. Bij calamiteiten zijn er waarnemingsafspraken tussen beide kantoren gemaakt.

 

In geval van waarneming wordt de cliënt hierover vooraf geïnformeerd en wordt gezorgd dat de cliënt weet wie zijn zaak zal waarnemen en hoe de waarnemer te bereiken is.

 

Stichting Derdengelden

Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor beschikt over een beroepsaanpsrakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

Het kantoor maakt gebruik van een aansprakelijkheidsbeperking.Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

 

Klachtenregeling

Het kantoor beschikt over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling behelst een interne klachtprocedure en een externe klachtprocedure bij de geschillencommissie advocatuur. Klik hier voor onze klachtenregeling.

Kantoororganisatie