Gümüş Advocatuur

Mw. mr. H. (Hatice)  Gümüş is in 2016 afgestudeerd van de Radboud universiteit (Nijmegen) met als specialisme Burgerlijk- en ondernemingsrecht. Tijdens haar studie heeft zij onder andere onderzoek verricht naar:

  • Erfopvolging in en afwikkeling van nalatenschappen met grensoverschrijdende aspecten in Nederland en Duistland;
  • Aansprakelijkheid in medische zaken; De (on)mogelijke aansprakelijkstelling van de medisch specialist c.q. het ziekenhuis na een medisch incident in het civiele aansprakelijkheidsrecht;
  • De gewijzigde (rechts)positie van het stichtingsbestuur en toezichthouder na de wijzigingen in het stichtingenrecht ten gevolge van het voorontwerp van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

 

Naast haar studie heeft zij als kwaliteitscoördinator ondernemingen bijgestaan bij de uitvoering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Van klachtafhandeling, procesafwijkingen onderzoeken, procesbeschrijving tot het onderhouden van het kwaliteitshandboek behoorden tot de werkzaamheden. Daarnaast stond zij als juridisch begeleidster rechtzoekenden bij. Als juridisch begeleidster heeft zij ruime ervaring opgedaan binnen het aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, socialezekerheidsrecht en vreemdelingenrecht.

 

Sinds 2018 is zij als advocaat werkzaam. Zij runt een algemeen praktijk. De nodige ervaring en kundigheid heeft zij uiteraard met zich meegenomen. Als advocaat adviseert en procedeert zij over arbeidsrecht, personen en familierecht, socialezekerheidsrecht en verbintenissenrecht (contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en incassorecht).

mw. mr. H. GÜMÜŞ