Gümüş Advocatuur

Tot het personen- en familierecht behoren zaken die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het betreffen meer zaken dan allen een echtscheiding of de verbreking van de relatie.

 

Het omvat onder meer de volgende onderwerpen:

  • een verbreking van de relatie (echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, beëindiging samenleving);
  • vragen over boedelscheiding, pensioenverevening en afwikkelen huwelijksvoorwaarden;
  • vragen over een (her)berekening van de kinder- en partneralimentatie;
  • vragen over het wijzigingen/vaststellen van een omgangsregeling en zorgregeling;
  • vragen over het ouderlijk gezag, adoptie;
  • het opstellen of het herzien van een ouderschapsplan;
  • erkenning of ontkenning vaderschap;
  • vragen over naamswijziging;
  • vragen over mentorschap, curatele en onderbewindstelling.

 

Het verbreken van de relatie is al pijnlijk genoeg zonder dat er onenigheid bestaat over geld en/of kinderen. Wij kunnen u terzijde staan om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

 

Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek (van ongeveer een half uur). Het verplicht u tot niets!

Naam  
E-mail  
Telefoonnummer  
Uw vraag  
Bijlage  
  
  

Personen- en Familierecht

Heeft u een vraag? Vul gerust het contactformulier in of stuur ons rechtstreeks een e-mail naar info@gumusadvocatuur.nl