Gümüş Advocatuur

Het socialezekerheidsrecht is een complex geheel aan wetten en regelingen, die bovendien aan veelvuldige verandering onderhevig zijn. Bijna iedereen heeft wel eens te maken of heeft dit gehad met een of meer regelingen op het gebied van sociale zekerheid, waaronder ook wordt begrepen de sociale voorzieningen. Gedacht moet dan worden aan onder meer de Wet Werk en Bijstand, Participatiewet, Wia, WAJONG, Wao, WW, Ziektewet, AOW, Anw en Kinderbijslagwet.

 

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring in het voeren van procedures bij de bestuursinstantie zelf (bezwaarprocedure), de rechtbank (beroepsprocedure) en de Centrale Raad van Beroep (hoger beroepsprocedure). Wanneer u geconfronteerd wordt met een beslissing waarin uw recht op uitkering wordt beëindigd of gewijzigd, reeds uitbetaalde uitkering van u wordt teruggevorderd of aan u een boete of maatregel wordt opgelegd, kunt u contact met ons opnemen. U dient hierbij de desbetreffende bezwaar- of beroepstermijnen goed in de gaten te houden.

Naam  
E-mail  
Telefoonnummer  
Uw vraag  
Bijlage  
  
  

Sociale zekerheidsrecht

Wilt u meer informatie of juist overleg plegen? Neem gerust contact met ons op.