Gümüş Advocatuur

Gümüs Advocatuur vindt het belangrijk duidelijk en helder te zijn over de kosten van de werkzaamheden voor u. We maken graag duidelijke prijsafspraken, zo voorkomen we vervelende verrassingen achteraf.

 

Gümüs Advocatuur kan uw belangen op de volgende wijze behartigen:

  • Rechtsbijstandverzekering
  • Gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo)
  • Betalende basis

 

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, dekt deze mogelijk de kosten van een advocaat. U als verzekeringsnemer heeft in voorkomende gevallen recht op een vrije advocaatkeuze. Van belang is dat de verzekeraar op voorhand in kennis wordt gesteld en toestemming geeft voor de kosten van de door u gekozen advocaat. Wij informeren graag voor u naar de mogelijkheden bij uw verzekeraar.

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft, betaalt de overheid de kosten van de advocaat. Zelf bent u in dat geval enkel een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage varieert afhankelijk van het geschil en uw inkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl of nodigen wij u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek zodat wij u verder kunnen informeren.

 

Betalende basis

Indien u geen rechtsbijstandverzekering heeft die de kosten van de advocaat dekt en u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, zal Gümüs Advocatuur uw belangen op betalende basis behartigen. In het eerste gesprek dat u met de advocaat wordt u geïnformeerd over de hoogte van het uurtarief. Het bedrag is afhankelijk van de ervaring en de benodigde deskundigheid van de advocaat, de spoedeisendheid, omvang en het belang van de zaak spelen mee. Hierbij houden wij ook rekening met uw individuele omstandigheden. Het uurtarief wordt verhoogd met 6% kantoorkosten en 21 % BTW. Maandelijks ontvangt u een tussentijdse declaratie, voorzien van een gedetailleerde urenspecificatie.

 

Waar betaalt u voor?

Bij ons betaalt u alleen voor de diensten die u nodig heeft. We kijken naar uw situatie en wensen en bepalen zo hoe onze dienstverlening voor u er uit gaat zien. Met zorgvuldige begeleiding blijft de hoge kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd.

  • Heldere afspraken vooraf
  • Geen verrassingen achteraf
  • Uurtarief, u betaalt alleen wat wij voor u doen
  • Samen kan gekeken worden naar opties voor een maatwerkprijs

Aan het begin van de zaak wordt in veel gevallen een voorschot in rekening gebracht. Het voorschot wordt verrekend met uw maandelijks declaraties. In het voorschot op, dan kan een aanvullend voorschot worden gevraagd.

 

Identiificatieplicht en ongebruikelijke transacties

Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) moeten we cliënten vragen zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Treedt u op als vertegenwoordiger van een rechtspersoon, dan moeten wij u om een recent en gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel vragen.

Op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT) zijn wij verplicht om bepaalde transacties bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties aan te melden. Mocht dat het geval zijn, dan informeren wij u natuurlijk daarover.

 

Meer weten over advocaatkosten en uurtarieven?

Wij helpen u graag verder. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze advocaattarieven