Gümüş Advocatuur

Het verbintenissenrecht is een heel breed en interessant rechtsgebied. Het omvat onder andere het contractenrecht (overeenkomsten), het aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad), het consumentenrecht en/of bijvoorbeeld de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking. Samen met u kunnen wij uw rechtspositie inschatten en u met raad bijstaan.

 

Contractenrecht en consumentenrecht

Dagelijks worden er overeenkomsten gesloten. Dit kunnen particulieren of bedrijven onderling zijn, maar natuurlijk ook particulieren met bedrijven. Voor een sterke rechtspositie is het belangrijk dat de afspraken goed op papier staan. Wij kunnen u daarbij helpen.

 

Het contractenrecht is erg breed en kent vele soorten overeenkomsten. Enkele voorbeelden van een overeenkomst zijn:

  • koopovereenkomst;
  • algemene voorwaarden;
  • overeenkomst van opdracht;
  • samenwerkingsovereenkomst;
  • zorgovereenkomst;
  • geldleningsovereenkomst;
  • arbeidsovereenkomst.

Wij hebben veel ervaring in het opstellen, actualiseren en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden. Of het nu gaat om een koopovereenkomst, een huurovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst (of een beëindiging daarvan), een geldleningsovereenkomst of welk overeenkomst dan ook; wij hebben de benodigde kennis om u terzijde te staan.

 

Op het moment dat tussen u en uw wederpartij een verschil van uitleg van een overeenkomst bestaat; of wanneer uw wederpartij de overeenkomst niet (of niet correct) nakomt, dan bieden wij hulp. Ook in geval u van de overeenkomst af wilt, al dan niet door vernietigen of ontbinding, kunnen wij u terzijde staan. Wij kunnen u adviseren en voor zover vereist een gerechtelijke procedure voeren.

Naam  
E-mail  
Telefoonnummer  
Uw vraag  
Bijlage  
  
  

Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht

Wilt u meer informatie of juist overleg plegen? Neem gerust contact met ons op.