info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Tarieven

Gümüs Advocatuur hanteert heldere tarieven. Wij maken graag duidelijke prijsafspraken, zo voorkomen wij vervelende verrassingen achteraf.

 

Wij kunnen uw belangen op de volgende wijzen behartigen:

  • Op betalende basis;
    • U betaalt zelf;
    • Uw rechtsbijstandsverzekering biedt dekking.
  • Op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (op toevoegingsbasis).

Betalende zaken
Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zullen wij u een uurtarief in rekening brengen. In het eerste gesprek zal dit uurtarief met u afgesproken worden en zal er in de meeste gevallen een indicatie gegeven kunnen worden van de totale kosten.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Indien uw fiscale inkomen en vermogen onder een bepaalde norm zit, heeft u wellicht recht op gesubsudieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat een deel van de advocaatkosten die u maakt vergoed krijgt door de overheid. Afhankelijk van de hoogte van uw fiscaal inkomen en/of vermogen betaalt u een eigen bijdrage. 

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand biedt slechts dekking voor de advocaatkosten. Naast de eigen bijdrage dient u de griffierecht, proceskosten en overige verschotten zelf te betalen. 

 

Meer informatie over de gesubsidieerde rechtsbijstand en de hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, dekt deze mogelijk de kosten van de advocate. U als verzekeringnemer heeft in voorkomende gevallen recht op een vrije advocaatkeuze. van belang is dat de verzekeraar op voorhand in kennis wordt gesteld en toestemming geeft voor de kosten van de door u gekozen advocate.

 

ls u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zullen wij u een uurtarief in rekening brengen. In het eerste gesprek zal dit uurtarief met u afgesproken worden en zal er in de meeste gevallen een indicatie gegeven kunnen worden van de totale kosten

 

 

 

 

Gümüs Advocatuur